Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 34/2022 od 22.12.2022.)


  • PRILOG UZ ODLUKU O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOLARNI PARK "SOLAR POWERPLANT DELTA" U K.O. BANATSKA TOPOLA ("Sl. list grada Kikinde", br. 33/2022)
  • PRILOG UZ ODLUKU O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU MIGRACIJAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA PERIOD 20222027. GODINE ("Sl. list grada Kikinde", br. 33/2022)
  • PRILOG UZ ODLUKU O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ROME I ROMKINJE ZA PERIOD 2022 - 2025. GODINE ("Sl. list grada Kikinde", br. 33/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex