Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 34 od 22.12.2017.)


 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017)
 • ODLUKA O JAVNOM VODOVODU ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opštine Kikinda", br. 10/2015 i "Sl. list grada Kikinde", br. 17/2016 i 34/2017)
 • ODLUKA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017)
 • ODLUKA O REGRESIRANOM I BESPLATNOM PREVOZU ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KIKINDA ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list opštine Kikinda", br. 36/2015 i 37/2015 - ispr. i "Sl. list grada Kikinde", br. 8/2016, 12/2017- dr. odluka i 34/2017)
 • ODLUKA O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI ("Sl. list opštine Kikinda", br. 7/2014, 31/2015, 36/2015 i "Sl. list grada Kikinde", br. 22/2016 i 34/2017)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIM SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU KIKINDA ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017)
 • PRAVILNIK O SUBVENCIONISANOJ POTROŠNJI ZA PRUŽENE KOMUNALNE USLUGE ISPORUKE VODE I ODVOĐENJE UPOTREBLJENIH VODA ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex