Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 33 od 31.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 33/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 33/2018)
  • ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA ("Sl. list grada Kikinde", br. 33/2018)
  • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list opštine Kikinda", br. 7/2009 i "Sl. list grada Kikinde", br. 22/2016 i 33/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 33/2018)
  • ODLUKA O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI ("Sl. list opštine Kikinda", br. 7/2014, 31/2015, 36/2015 i "Sl. list grada Kikinde", br. 22/2016, 34/2017 i 33/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex