Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 31/2022 od 06.12.2022.)


 • ODLUKA POKRETANJU POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA SREDNJEROČNOG PLANA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPREVOZ" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "TOPLANA" KIKINDA O PRENOSU VRELOVODNE I TOPLOVODNE MREŽE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "TOPLANA" KIKINDA O UMANJENJU OSNOVNOG DRŽAVNOG KAPITALA JP "TOPLANA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "TOPLANA" KIKINDA O UVEĆANJU OSNOVNOG DRŽAVNOG KAPITALA JP "TOPLANA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "TOPLANA" KIKINDA O PRENOSU DELA VRELOVODNE MREŽE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USVAJANJU SPORAZUMA O USTUPANJU OBAVLJANJA POSLOVA ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O USVAJANJU PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA KIKINDA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIJSKU PODRŠKU SPECIJALIZANTIMA I SUBSPECIJALIZANTIMA U OBLASTI MEDICINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex