Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 30/2022 od 02.12.2022.)


  • ODLUKA O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU U PERIODU JANUAR - SEPTEMBAR 2022. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex