Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 30/2021 od 10.11.2021.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA NA 2022. I 2023. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU U PERIODU JANUAR - SEPTEMBAR 2021. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex