Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 30 od 28.11.2018.)


  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU KOMUNALNE TAKSE ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE U VREME ODRŽAVANJA NOVOGODIŠNJEG VAŠARA ("Sl. list grada Kikinde", br. 30/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex