Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 3/2024 od 28.02.2024.)


  • PRAVILNIK O SUBVENCIONISANOJ POTROŠNJI ZA PRUŽENE KOMUNALNE USLUGE ISPORUKE VODE I ODVOĐENJE UPOTREBLJENIH VODA
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNOG INTERSEKTORSKOG TIMA ZA PREVENCIJU I ZAŠTITU DECE OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDA
  • ZAKLJUČAK O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU PODSTICAJA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE U 2024. GODINI.
  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE GRADSKOM PRAVOBRANIOCU GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O POSTAVLJANJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex