Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 3/2022 od 10.02.2022.)


  • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI ZA LEČENJE MALOLETNE DECE SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DIMNIČARSKIH USLUGA
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex