Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 3 od 31.01.2019.)


GRADONAČELNIK

  • Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga i radova javnog preduzeća "Toplana" Kikinda
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o osnivanju službe za budžetsku inspekciju grada Kikinde
  • Rešenje o osnivanju službe interne revizije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex