Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 29 od 25.11.2019.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU NAGRADE GRADA KIKINDE I GRADSKIH PRIZNANJA
  • ODLUKA O PRENOSU NEUTROŠENIH SREDSTAVA SA ODGOVARAJUĆIH APROPRIJACIJA U TEKUĆU BUDŽETSKU REZERVU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex