Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 28/2022 od 24.10.2022.)


  • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 21826/4 I KATASTARSKE PARCELE BROJ 21826/5, K.O. KIKINDA
  • ZAKLJUČAK KOJIM SE JAVNOM PREDUZEĆU "TOPLANA" KIKINDA NALAŽE DA ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE IZ TOPLIFIKACIONOG SISTEMA GRADA KIKINDE U GREJNOJ SEZONI 2022/23. GODINE PRILAGODI SPOLJAŠNIM TEMPERATURNIM USLOVIMA
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU NABAVKE BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE U 2022. GODINI
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU REGRESA ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL (veštačko osemenjavanje)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU MERA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA ZA SUBVENCIONISANJE INVESTICIJE U IZGRADNJU I / ILI OPREMANJE OBJEKATA ZA OBAVLJANJE TRADICIONALNIH ZANATA
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU INVESTICIJA KOJE SE ODNOSE NA NABAVKU OPREME ZA UZORKOVANJE, PRIJEM, PRERADU, PUNJENJE I PAKOVANJE PROIZVODA OD MLEKA; NABAVKU OPREME I UREĐAJA ZA SUŠENJE VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA, KAO I NJIHOVIH PROIZVODA; NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA, RAKIJA I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA, KAO I OPREME ZA DEGUSTACIONE SALE
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UČEŠĆU GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU TROŠKOVA USLUGE SELEKCIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA (GOVEDA, OVACA I KOZA)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex