Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 27/2022 od 10.10.2022.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2022. GODINU
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA KIKINDA
  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O PREDLOGU ZA OBRAZOVANJE KOMISIJE ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA KIKINDA
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA KIKINDA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex