Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 27 od 31.10.2018.)


  • ODLUKA O BESPOVRATNOM SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADA, POSTUPKU DODELE SREDSTAVA, PROCENTU UČEŠĆA I USLOVIMA POD KOJIM GRAD KIKINDA UČESTVUJE U FINANSIRANJU AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA ("Sl. list grada Kikinde", br. 27/2018)
  • ODLUKA O KRETANJU TERETNIH VOZILA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2018 i 27/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex