Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 26 od 30.10.2019.)


 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA
 • ODLUKA O OBLIKU I NAČINU OSTVARIVANJA SARADNJE KOMUNALNE MILICIJE I INSPEKCIJSKIH SLUŽBI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA TRANSPORTNI GASOVOD MOKRIN - RUMUNSKA GRANICA (INTERKONEKCIJA SRBIJA - RUMUNIJA)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE RADNE ZONE U NASELJU KIKINDA
 • ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA KOMPANIJI F.C.C. KIKINDA D.O.O.
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU, ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • REŠENJEO OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE U K.O. KIKINDA BROJ 21629/6
 • REŠENJE O PREDLOGU ZA EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINA ZA POTREBE PROŠIRENJA NASELJSKOG GROBLJA (CENTRALNOG I MOKRINSKOG) KOJE SE NALAZI U BLOKU 31 U KIKINDI
 • REŠENJE O PREDLOGU ZA EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINE NA PARCELI BR. 6251 K.O. KIKINDA
 • REŠENJEO PRENOSU NEPOKRETNOSTI - GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE
 • ZAKLJUČAK O PRENOSU OSNOVNIH SREDSTAVA BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORU SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DRAGOLJUB UDICKI" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA "APOTEKA KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA "APOTEKA KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICA ŠKOLSKOG ODBORA GIMANZIJE "DUŠAN VASILJEV" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMANZIJE "DUŠAN VASILJEV" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURA JAKŠIĆ" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURA JAKŠIĆ" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MORA KAROLJ" SAJAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MORA KAROLJ" SAJAN
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" NAKOVO
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" NAKOVO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLAVKO RODIĆ" BANATSKO VELIKO SELO
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLAVKO RODIĆ" BANATSKO VELIKO SELO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRATSTVO JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRATSTVO JEDINSTVO" BANATSKA TOPOLA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex