Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 25 od 18.12.2020.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA NA 2021. I 2022. GODINU
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA NA 2022. I 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex