Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 25 od 29.10.2019.)


  • ISPRAVKA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENIH KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA GRADA KIKINDE, BR. II-06-42/2019 OD 21.10.2019. GODINE, OBJAVLJENOG U "SL. LISTU GRADA KIKINDE", BR. 24/2019

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex