Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 25 od 26.10.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I UKLANJANJU VOZILA
  • ODLUKA O MESNOJ SAMOUPRAVI
  • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE
  • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA MESNIM ZAJEDNICAMA
  • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KIKINDE
  • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex