Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 24/2022 od 26.09.2022.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PODNOŠENJE I REŠAVANJE ZAHTEVA KRAJNJEG KUPCA ZA OBUSTAVU ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE I PONOVNO PRIKLJUČENJE NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA
  • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex