Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 23/2022 od 09.09.2022.)


  • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU JAVNE POVRŠINE I NAKNADI ZA ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE TOKOM MANIFESTACIJE "37. DANI LUDAJE" U KIKINDI
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KIKINDA
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • ISPRAVKA REŠENJA O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
  • ISPRAVKA REŠENJA O OTUĐENJU POSEBNOG DELA OBJEKTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex