Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 23 od 30.11.2020.)


 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU
 • ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU MESNIH ZAJEDNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PRIHVATANJU UDELA BEZ NAKNADE U KAPITALU "FULL PROTECT" D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TAKSI PREVOZU PUTNIKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU NAČELNIKA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • KADROVSKA REŠENJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex