Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 22/2023 od 30.11.2023.)


 • DONOŠENJE ODLUKE O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE KOJI SU DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE
 • DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE ZA 2022. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU SLUŽBE VANINSTITUCIONALNE ZAŠTITE GERONTOLOŠKOG CENTRA KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU CRVENOG KRSTA KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU
 • DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA KIKINDE ZA PERIOD OD 2023-2026. GODINE
 • DONOŠENJE ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U CILJU OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNE DELATNOSTI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I OSTALIH SRODNIH USLUGA (SUZBIJANJE KOMARACA, KRPELJA, GLODARA I AMBROZIJE) NA JAVNIM POVRŠINAMA GRADA KIKINDE
 • DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU SPORAZUMA O USTUPANJU OBAVLJANJA POSLOVA ZOOHIGIJENE
 • DONOŠENJE ODLUKE O OBAVLJANJU DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUZBIJANJU I UNIŠTAVANJU KOROVSKE BILJKE AMBROZIJE (AMBROSIA ARTEMSIIFOLIA)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex