Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 21/2023 od 11.10.2023.)


  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU NABAVKE BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE U 2023. GODINI
  • JAVNI KONKURS za dodelu podsticaja za realizaciju elektroenergetskih investicionih projekata za mikro, mala i srednja proizvodna preduzeća koja posluju u selima na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex