Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 21/2022 od 08.08.2022.)


  • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA (SL. LIST GRADA KIKINDE, br. 9/22)
  • ISPRAVKA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE (SL. LIST GRADA KIKINDE, br. 17/22)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA (SL. LIST GRADA KIKINDE, BR. 10/22)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA KIKINDA (SL. LIST GRADA KIKINDE, BR. 10/22)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA (SL. LIST GRADA KIKINDE, BR. 10/22)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA KIKINDA (SL. LIST GRADA KIKINDE, br. 10/22)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex