Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 21 od 16.11.2020.)


  • ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ZAŠTITU OD ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex