Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 21 od 27.08.2018.)


  • PRAVILNIK O FINANSIRANJU PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA ("Sl. list grada Kikinde", br. 21/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU KOMUNALNE TAKSE ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE U VREME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE "33. DANI LUDAJE" ("Sl. list grada Kikinde", br. 21/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex