Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 21 od 03.10.2017.)


  • REŠENJE O CENI ZAKUPA SALA SEOSKIH MESNIH ZAJEDNICA I KORIŠĆENJU I DAVANJU U ZAKUP SALA BIVŠIH MESNIH ZAJEDNICA U KIKINDI ("Sl. list grada Kikinde", br. 21/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex