Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 2/2023 od 18.01.2023.)


  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANICI GRADSKOG VEĆA GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O IZBORU ČLANICE GRADSKOG VEĆA GRADA KIKINDE
  • PRAVILNIK O STUDENTSKIM STIPENDIJAMA GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex