Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 2/2022 od 31.01.2022.)


  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA ZA IZRADU URBANISTIČKIH AKATA ZA 2022. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex