Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 2 od 10.03.2020.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTPIS DUGA "DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE ZGRADA" D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O UNIFORMI I OZNAKAMA KOMUNALNIH MILICIONARA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O BOJI I NAČINU OZNAČAVANJA VOZILA I OPREMI KOMUNALNE MILICIJE GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA DAVANJE U ZAKUP FISKULTURNIH SALA U ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O MANIFESTACIJI IZ OBLASTI SPORTA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA RATNIH VETERANA ODNOSNO UČESNIKA ORUŽANIH AKCIJA POSLE 17. AVGUSTA 1990. GODINE I RATA 1999. GODINE, ZA PERIOD 2020-2022. GODINE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PIJACAMA
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6521/1 K.O. KIKINDA
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE SEVEROISTOČNOG DELA KIKINDE
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE KORIDORA DVA JEDNOSISTEMSKA 110 KV DALEKOVODA OD PRP VETROPARKA "BAŠAID" DO 110 KV DALEKOVODA BROJ 1143/2 TS NOVA CRNJA - TS KIKINDA 2 (DEO ZA TERITORIJU GRADA KIKINDE)
 • ODLUKA O LOKALNOM OMBUDSMANU GRADA KIKINDE
 • KADROVSKI PLAN ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU PORODIČNE KUĆE U MOKRINU
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKIH PARCELA BROJ 21721/1 I 21721/2 U K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKIH PARCELA BROJ 8989/2 I 8987/3 U K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U KIKINDI U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU OBJEKATA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 8737 K.O. KIKINDA
 • REŠENJE O PRIZNAVANJU TROŠKOVA ULAGANJA KROZ UMANJENJE ZAKUPNINE U IZNOSU OD 50% OD MESEČNE ZAKUPNINE ZAKUPCU SUR "PAB J" KIKINDA
 • REŠENJE O PRIZNAVANJU TROŠKOVA ULAGANJA KROZ UMANJENJE ZAKUPNINE U IZNOSU OD 50% OD MESEČNE ZAKUPNINE ZAKUPCU "BB TRADE" AD ŽITIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE I ZAMENICE ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U STALNOM SASTAVU 
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE I ZAMENICE ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA KIKINDE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FEJEŠ KLARA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FEJEŠ KLARA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "SLOBODAN MALBAŠKI" KIKINDA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA ZA IZRADU URBANISTIČKIH AKATA ZA 2020. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex