Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 2 od 21.01.2019.)


  • Plan mesta za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje
  • Rešenje o utvrđivanju cena usluga za izradu urbanističkih akata za 2019. godinu
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizacij i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex