Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 2 od 17.01.2018.)


  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA ZA IZRADU URBANISTIČKIH AKATA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex