Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 19/2022 od 25.07.2022.)


  • KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE U PERIODU JANUAR - JUN 2022. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex