Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 19 od 13.11.2020.)


  • ZAKLJUČAK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ZAŠTITU OD ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O PREUSMERAVANJU APROPRIJACIJE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE GRADA KIKINDE ZA 2020 - 2021. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex