Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 19 od 25.07.2019.)


  • ODLUKA O O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA
  • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU GRADA KIKINDE
  • ZAKLJUČAK O SKIDANJU USEVA NA UZURPIRANOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA AGRO-EKONOMSKU 2018/2019. GODINU
  • ZAKLJUČAK O NAKNADI ŠTETE USLED ELEMENTARNE NEPOGODE - GRADA
  • PRAVILNIK O UČEŠĆU GRADA KIKINDE U NAKNADI ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM USEVIMA USLED ELEMENTARNE NEPOGODE - GRADA
  • JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU MINI SAJMA PREDUZETNIŠTVA U 2019. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex