Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 19 od 18.08.2017.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK IZNOŠENJA RETKIH FEKALIJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK IZRADE VODOVODNIH PRIKLJUČAKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA KONTROLISANJA, OVERAVANJA I POPRAVKE VODOMERA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex