Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 18 od 14.08.2018.)


  • UPUTSTVO O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA I PROCEDURI ISPLATE NAKNADE ZA TROŠKOVE ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA KOD POSLODAVCA U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE U GRADU KIKINDI ("Sl. list grada Kikinde", br. 18/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex