Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 18 od 15.08.2017.)


  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA SALA MESNIH ZAJEDNICA
  • REŠENJE O VISINI POČETNE CENE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR KOJI JE U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
  • ZAKLJUČAK O SKIDANJU USEVA NA UZURPIRANOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDA ZA AGROEKONOMSKU 2016/2017. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex