Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 17/2023 od 18.08.2023.)


  • ODLUKA O PRENOSU NEUTROŠENIH SREDSTAVA SA ODGOVARAJUĆE APROPRIJACIJE U TEKUĆU BUDŽETSKU REZERVU
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU POVRŠINE KOJA SE DAJE NA KORIŠĆENJE, NAČINU KORIŠĆENJA, ROKA I NAKNADE ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE U VREME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE "38. DANI LUDAJE"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex