Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 17/2022 od 30.06.2022.)


 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU SLUŽBE VANINSTITUCIONALNE ZAŠTITE GERONTOLOŠKOG CENTRA KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU CRVENOG KRSTA KIKINDA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE STATUTA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ZOOHIGIJENSKOJ SLUŽBI
 • ODLUKA O USVAJANJU SPORAZUMA O USTUPANJU OBAVLJANJA POSLOVA ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O UPOTREBI SLUŽBENIH VOZILA I POTROŠNJI NAFTNIH DERIVATA ZA POTREBE SLUŽBENIH PUTOVANJA ORGANA GRADA KIKINDE
 • ODLUKA U VEZI SA POSTAVLJANJEM SPOMEN OBELEŽJA POGINULIM ŽITELJIMA MOKRINA U RATOVIMA '90-TIH NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA VODOSNABDEVANJA I KANALIZACIONIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA IZRADE VODOVODNIH PRIKLJUČAKA JP "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA KONTROLISANJA, OVERAVANJA I POPRAVKE VODOMERA JP "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK IZNOŠENJA RETKIH FEKALIJA JP "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O PREDLOGU ZA OBRAZOVANJE KOMISIJE ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OTUĐENJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 266 K.O. NAKOVO IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNICI UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNICE UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex