Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 17 od 27.07.2018.)


  • KADROVSKI PLAN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2018)
  • ODLUKA O AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017 i 17/2018)
  • ODLUKA O GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2018)
  • ODLUKA O KRETANJU TERETNIH VOZILA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ZA PODRUČJE GRADA KIKINDE U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE PIJAČNIH USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA" ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA PREVOZA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU JP "AUTOPREVOZ" KIKINDA ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex