Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 17 od 26.07.2017.)


  • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVIH PRAVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI
  • ODLUKA O JAVNOJ KANALIZACIJI OTPADNIH VODA
  • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MESNOJ SAMOUPRAVI
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
  • OSNIVAČKI AKT JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA
  • OSNIVAČKI AKT JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex