Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 16/2023 od 11.08.2023.)


  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE KIKINDA
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE KIKINDA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" NAKOVO
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" NAKOVO
  • ODLUKA O PRENOSU NEUTROŠENIH SREDSTAVA SA ODGOVARAJUĆE APROPRIJACIJE U TEKUĆU BUDŽETSKU REZERVU
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U ODLUCI O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA KIKINDE, "SL. LIST GRADA KIKINDE", BROJ 15/2023

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex