Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 16 od 07.10.2020.)


  • ODLUKA O POČASNOM GRAĐANINU GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETKSE REZERVE
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETKSE REZERVE
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE
  • ISPRAVKA SLUŽBENOG LISTA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex