Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 16 od 21.06.2019.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KIKINDE
  • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U OBLASTI NABAVKI
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZASPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA VREME ŽETVE I VRŠIDBE NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex