Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 15/2021 od 05.07.2021.)


 • ODLUKA O BESPLATNOM I REGRESIRANOM PREVOZU
 • ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVA
 • ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O PRENOSU NEPOKRETNOSTI - IZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA KIKINDE U NAZIVU KUGLAŠKOG KLUBA "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA KIKINDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA KIKINDA
 • ZAKLJUČAK O SKIDANJU USEVA NA UZURPIRANOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDA ZA AGROEKONOMSKU 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA INTERRESORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA INTERRESORNE KOMISIJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex