Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 15 od 21.09.2020.)


 • ODLUKA O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANSTVA SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA KIKINDE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KIKINDE ZA 2019. GODINU
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA KIKINDE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE o otuđenju katastarskih parcela broj 1271 i 1276 u k.o. Bašaid
 • REŠENJE o otuđenju dela katastarske parcele broj 1268 k.o. Bašaid
 • REŠENJE o otuđenju posebnog dela objekta iz javne svojine grada Kikinde
 • REŠENJE o otuđenju posebnog dela objekta iz javne svojine grada Kikinde
 • REŠENJE o otuđenju posebnog dela objekta iz javne svojine grada Kikinde
 • REŠENJE o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele u k.o. Kikinda broj 3936/2
 • REŠENJE o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele u k.o. Kikinda broj 21643/2
 • REŠENJE o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarskih parcela u k.o. Banatsko Veliko Selo broj 1835/2 i 1843/2
 • REŠENJE o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele u k.o. Kikinda broj 3512/2
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KIKINDA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KIKINDA" KIKINDA
 • 15 REŠENJA O IMENOVANJU ODBORA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANICA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANICE NADZORNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA KIKINDA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA SPORTSKOG CENTRA "JEZERO" KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KIKINDA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KIKINDA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" NAKOVO
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR KOČIĆ" NAKOVO

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex