Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 15 od 17.06.2019.)


  • IZMENA I DOPUNA PLANA MESTA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA, ODNOSNO SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE ("SLUŽBENI LIST GRADA KIKINDE", BR. 2/2019 I 5/2019)
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA STICANJE PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE OGLASNIH PANOA-BILBORDA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex