Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 14/2023 od 28.07.2023.)


  • ODLUKA O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA KIKINDE U PERIODU JANUAR - JUN 2023. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex