Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kikinde

(broj 14/2022 od 24.06.2022.)


  • PRILOG UZ ODLUKU O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE PRISTUPNOG PUTA ZA VETROPARK U K.O. BAŠAID U KORIDORU PLANIRANE TRASE DRŽAVNOG PUTA IIB REDA BROJ 307 SA PRIKLJUČKOM NA POSTOJEĆI DRŽAVNI PUT IIA REDA BROJ 117 ("Sl. list grada Kikinde", br. 13/2022)
  • PRILOG UZ ODLUKU O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE "B2 SUNSPOT" NA TERITORIJI GRADA KIKINDA ("Sl. list grada Kikinde", br. 13/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex